Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الخامس بلغة بايثون

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة بايثون

الطريقة الأولى لحل التمرين.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n + 1):
if i <= n / 2:
print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='')
print('*' * i, end='')
else:
print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='')
print('*' * (n - i + 1), end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n + 1): if i <= n / 2: print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='') print('*' * i, end='') else: print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='') print('*' * (n - i + 1), end='') print()

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n+1):
if i <= n / 2:
for k in range(1, int(n / 2) - i + 2):
print(' ', end='')
for j in range(1, i + 1):
print('*', end='')
else:
for k in range(1, i - int(n / 2)):
print(' ', end='')
for j in range(1, n - i + 2):
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n+1): if i <= n / 2: for k in range(1, int(n / 2) - i + 2): print(' ', end='') for j in range(1, i + 1): print('*', end='') else: for k in range(1, i - int(n / 2)): print(' ', end='') for j in range(1, n - i + 2): print('*', end='') print()

الطريقة الثالثة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
i = 1
while i <= n:
if i <= n / 2:
k = 1
while k < int(n / 2) - i + 2:
print(' ', end='')
k += 1
j = 1
while j <= i:
print('*', end='')
j += 1
else:
k = 1
while k < i - int(n / 2):
print(' ', end='')
k += 1
j = 1
while j <= n - i + 1:
print('*', end='')
j += 1
print()
i += 1
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) i = 1 while i <= n: if i <= n / 2: k = 1 while k < int(n / 2) - i + 2: print(' ', end='') k += 1 j = 1 while j <= i: print('*', end='') j += 1 else: k = 1 while k < i - int(n / 2): print(' ', end='') k += 1 j = 1 while j <= n - i + 1: print('*', end='') j += 1 print() i += 1

الطريقة الرابعة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, int(n / 2) + 2):
print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='')
print('*' * i, end='')
print()
for i in range(1, int(n / 2) + 1):
print(' ' * i, end='')
print('*' * (int(n/2) + 1 - i), end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, int(n / 2) + 2): print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='') print('*' * i, end='') print() for i in range(1, int(n / 2) + 1): print(' ' * i, end='') print('*' * (int(n/2) + 1 - i), end='') print()

الطريقة الخامسة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, int(n / 2) + 2):
for k in range(1, int(n / 2) - i + 2):
print(' ', end='')
for j in range(1, i + 1):
print('*', end='')
print()
for i in range(1, int(n / 2) + 1):
for k in range(1, i + 1):
print(' ', end='')
for j in range(1, int(n / 2) + 2 - i):
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, int(n / 2) + 2): for k in range(1, int(n / 2) - i + 2): print(' ', end='') for j in range(1, i + 1): print('*', end='') print() for i in range(1, int(n / 2) + 1): for k in range(1, i + 1): print(' ', end='') for j in range(1, int(n / 2) + 2 - i): print('*', end='') print()

الطريقة السادسة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
i = 1
while i <= int(n / 2) + 1:
k = 1
while k <= int(n / 2) - i + 1:
print(' ', end='')
k += 1
j = 1
while j <= i:
print('*', end='')
j += 1
print()
i += 1
i = 1
while i <= int(n / 2):
k = 1
while k <= i:
print(' ', end='')
k += 1
j = 1
while j <= int(n / 2) + 1 - i:
print('*', end='')
j +=1
print()
i += 1
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) i = 1 while i <= int(n / 2) + 1: k = 1 while k <= int(n / 2) - i + 1: print(' ', end='') k += 1 j = 1 while j <= i: print('*', end='') j += 1 print() i += 1 i = 1 while i <= int(n / 2): k = 1 while k <= i: print(' ', end='') k += 1 j = 1 while j <= int(n / 2) + 1 - i: print('*', end='') j +=1 print() i += 1

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 5
  *
 **
***
 **
  *