Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الخامس بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة جافا

الطريقة الأولى لحل التمرين.

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
do {
System.out.print("Enter the number of lines: ");
n = input.nextInt();
}
while( n<=0 || n%2==0 );
for (int i=1; i<=n; i++)
{
if(i<=n/2)
{
for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++)
{
System.out.print(" ");
}
for (int j=1; j<=i; j++)
{
System.out.print("*");
}
}
else
{
for (int k=1; k<i-(n/2); k++)
{
System.out.print(" ");
}
for (int j=1; j<n-i+2; j++)
{
System.out.print("*");
}
}
System.out.println();
}
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; do { System.out.print("Enter the number of lines: "); n = input.nextInt(); } while( n<=0 || n%2==0 ); for (int i=1; i<=n; i++) { if(i<=n/2) { for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++) { System.out.print(" "); } for (int j=1; j<=i; j++) { System.out.print("*"); } } else { for (int k=1; k<i-(n/2); k++) { System.out.print(" "); } for (int j=1; j<n-i+2; j++) { System.out.print("*"); } } System.out.println(); } } }

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
do {
System.out.print("Enter the number of lines: ");
n = input.nextInt();
}
while( n<=0 || n%2==0 );
for (int i=1; i<(n/2)+2; i++)
{
for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++) {
System.out.print(" ");
}
for (int j=1; j<=i; j++) {
System.out.print("*");
}
System.out.println();
}
for (int i=1; i<=n/2; i++)
{
for (int k=1; k<=i; k++)
{
System.out.print(" ");
}
for (int j=1; j<(n/2)+2-i; j++)
{
System.out.print("*");
}
System.out.println();
}
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; do { System.out.print("Enter the number of lines: "); n = input.nextInt(); } while( n<=0 || n%2==0 ); for (int i=1; i<(n/2)+2; i++) { for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++) { System.out.print(" "); } for (int j=1; j<=i; j++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } for (int i=1; i<=n/2; i++) { for (int k=1; k<=i; k++) { System.out.print(" "); } for (int j=1; j<(n/2)+2-i; j++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 5
  *
 **
***
 **
  *
		

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة