Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الرابع بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة C#

الطريقة الأولى لحل التمرين.

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
do
{
Console.Write("Enter the number of lines: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0 || n % 2 == 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
if (i <= n / 2)
{
for (int j = 1; j <= i; j++)
{
Console.Write("*");
}
}
else
{
for (int j = 1; j < n - i + 2; j++)
{
Console.Write("*");
}
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; do { Console.Write("Enter the number of lines: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0 || n % 2 == 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { if (i <= n / 2) { for (int j = 1; j <= i; j++) { Console.Write("*"); } } else { for (int j = 1; j < n - i + 2; j++) { Console.Write("*"); } } Console.WriteLine(); } Console.ReadKey(); } }

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
do
{
Console.Write("Enter the number of lines: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0 || n % 2 == 0);
for (int i = 1; i < (n / 2) + 2; i++)
{
for (int j = 1; j <= i; j++)
{
Console.Write("*");
}
Console.WriteLine();
}
for (int i = 1; i <= n / 2; i++)
{
for (int j = 1; j < (n / 2) + 2 - i; j++)
{
Console.Write("*");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; do { Console.Write("Enter the number of lines: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0 || n % 2 == 0); for (int i = 1; i < (n / 2) + 2; i++) { for (int j = 1; j <= i; j++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); } for (int i = 1; i <= n / 2; i++) { for (int j = 1; j < (n / 2) + 2 - i; j++) { Console.Write("*"); } Console.WriteLine(); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 5
*
**
***
**
*