Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الرابع بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة C

الطريقة الأولى لحل التمرين.

#include<stdio.h>
void main() {
int n;
do {
printf("Enter the number of lines: ");
scanf("%d", &n);
}
while( n<=0 || n%2==0 );
for( int i=1; i<=n; i++ )
{
if( i<=n/2 )
{
for (int j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
}
else
{
for (int j=1; j<n-i+2; j++)
{
printf("*");
}
}
printf("\n");
}
}
#include<stdio.h> void main() { int n; do { printf("Enter the number of lines: "); scanf("%d", &n); } while( n<=0 || n%2==0 ); for( int i=1; i<=n; i++ ) { if( i<=n/2 ) { for (int j=1; j<=i; j++) { printf("*"); } } else { for (int j=1; j<n-i+2; j++) { printf("*"); } } printf("\n"); } }

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

#include<stdio.h>
void main() {
int n;
do {
printf("Enter the number of lines: ");
scanf("%d", &n);
}
while( n<=0 || n%2==0 );
for( int i=1; i<(n/2)+2; i++ )
{
for (int j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
for( int i=1; i<=n/2; i++ )
{
for (int j=1; j<(n/2)+2-i; j++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
}
#include<stdio.h> void main() { int n; do { printf("Enter the number of lines: "); scanf("%d", &n); } while( n<=0 || n%2==0 ); for( int i=1; i<(n/2)+2; i++ ) { for (int j=1; j<=i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); } for( int i=1; i<=n/2; i++ ) { for (int j=1; j<(n/2)+2-i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 5
*
**
***
**
*