Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي العاشر - حل التمرين الرابع بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد بين 1 و 9 يمثل عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.


الحل بلغة C

#include <stdio.h>
void main() {
int n;
do
{
printf("Enter the number of lines: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n < 1 || n > 9);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 1; j <= n; j++)
{
if (j == n - i + 1)
{
printf("%d ", n);
}
else if (j == n)
{
printf("%d ", n - i + 1);
}
else if (i == n)
{
printf("%d ", n - j + 1);
}
else
{
printf(" ");
}
}
printf("\n");
}
}
#include <stdio.h> void main() { int n; do { printf("Enter the number of lines: "); scanf("%d", &n); } while (n < 1 || n > 9); for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= n; j++) { if (j == n - i + 1) { printf("%d ", n); } else if (j == n) { printf("%d ", n - i + 1); } else if (i == n) { printf("%d ", n - j + 1); } else { printf(" "); } } printf("\n"); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 6 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 6
     6 
    6 5 
   6  4 
  6   3 
 6    2 
6 5 4 3 2 1