Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي العاشر - حل التمرين الثالث بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد بين 1 و 9 يمثل عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n;
do {
std::cout << "Enter the number of lines: ";
std::cin >> n;
}
while (n < 1 || n > 9);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 1; j <= n; j++)
{
if (j == n - i + 1)
{
std::cout << "1 ";
}
else if (j == n)
{
std::cout << i << " ";
}
else if (i == n)
{
std::cout << j << " ";
}
else
{
std::cout << " ";
}
}
std::cout << "\n";
}
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n; do { std::cout << "Enter the number of lines: "; std::cin >> n; } while (n < 1 || n > 9); for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= n; j++) { if (j == n - i + 1) { std::cout << "1 "; } else if (j == n) { std::cout << i << " "; } else if (i == n) { std::cout << j << " "; } else { std::cout << " "; } } std::cout << "\n"; } char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 6 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 6
     1 
    1 2 
   1  3 
  1   4 
 1    5 
1 2 3 4 5 6