Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي العاشر - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد بين 1 و 9 حتى يتم رسم الشكل المطلوب بناءً عليه.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
do
{
Console.Write("Enter the number of lines: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n < 1 || n > 9);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 1; j <= n; j++)
{
if (j == 1 || j == i || i == n)
{
Console.Write(n - j + 1 + " ");
}
else
{
Console.Write(" ");
}
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; do { Console.Write("Enter the number of lines: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (n < 1 || n > 9); for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 1; j <= n; j++) { if (j == 1 || j == i || i == n) { Console.Write(n - j + 1 + " "); } else { Console.Write(" "); } } Console.WriteLine(); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 6 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 6
6 
6 5 
6   4 
6     3 
6       2 
6 5 4 3 2 1