Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الخامس - حل التمرين الخامس بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يعرّف مصفوفة مربعة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
ثم يطلب من المستخدم إدخال قيم لها.
إنتبه: نريد هذه المصفوفة أن تحتوي فقط على قيم أكبر أو تساوي صفر.
ثم يعرض للمستخدم جميع القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة.
بعدها يقوم بجمع قيم جميع العناصر الموجودة على القطر ( On Diagonal ), فوق القطر ( Above Diagonal ), و تحت القطر ( Under Diagonal ).
في الأخير يعرض للمستخدم ناتج الجمع.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
const int rows = 3;
const int cols = 3;
int matrix[3][3];
int sumOnDiagonals = 0;
int sumAboveDiagonals = 0;
int sumUnderDiagonals = 0;
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
std::cout << "Enter matrix[" << i << "][" << j << "]: ";
std::cin >> matrix [i][j];
}
}
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
if (j > i)
{
sumAboveDiagonals += matrix[i][j];
}
else if (j < i)
{
sumUnderDiagonals += matrix[i][j];
}
else
{
sumOnDiagonals += matrix[i][j];
}
}
}
std::cout << "\nNumber of elements above diagonals: " << sumAboveDiagonals;
std::cout << "\nNumber of elements under diagonals: " << sumUnderDiagonals;
std::cout << "\nNumber of elements on diagonals: " << sumOnDiagonals;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { const int rows = 3; const int cols = 3; int matrix[3][3]; int sumOnDiagonals = 0; int sumAboveDiagonals = 0; int sumUnderDiagonals = 0; for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { std::cout << "Enter matrix[" << i << "][" << j << "]: "; std::cin >> matrix [i][j]; } } for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { if (j > i) { sumAboveDiagonals += matrix[i][j]; } else if (j < i) { sumUnderDiagonals += matrix[i][j]; } else { sumOnDiagonals += matrix[i][j]; } } } std::cout << "\nNumber of elements above diagonals: " << sumAboveDiagonals; std::cout << "\nNumber of elements under diagonals: " << sumUnderDiagonals; std::cout << "\nNumber of elements on diagonals: " << sumOnDiagonals; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6
Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

Sum of elements above diagonals: 11
Sum of elements under diagonals: 19
Sum of elements on diagonals: 15