Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الرابع بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم ناتج جمع قيم العناصر الموجودة في كل عامود فيها.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int[][] matrix = new int[3][3];
int s;
for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
{
for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++)
{
System.out.print("Enter matrix[" + i + "][" + j +"]: ");
matrix[i][j] = input.nextInt();
}
}
System.out.println();
for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++)
{
s = 0;
for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
{
s += matrix[i][j];
}
System.out.println("The sum of all elements in column " + j + ": " + s);
}
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int[][] matrix = new int[3][3]; int s; for (int i = 0; i < matrix.length; i++) { for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) { System.out.print("Enter matrix[" + i + "][" + j +"]: "); matrix[i][j] = input.nextInt(); } } System.out.println(); for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) { s = 0; for (int i = 0; i < matrix.length; i++) { s += matrix[i][j]; } System.out.println("The sum of all elements in column " + j + ": " + s); } } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6
Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

The sum of all elements in column 0: 12
The sum of all elements in column 1: 15
The sum of all elements in column 2: 18