Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الرابع بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم ناتج جمع قيم العناصر الموجودة في كل عامود فيها.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
const int rows = 3;
const int cols = 3;
int matrix[rows][cols];
int s;
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
std::cout << "Enter matrix[" << i << "][" << j << "]: ";
std::cin >> matrix[i][j];
}
}
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
s = 0;
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
s += matrix[i][j];
}
std::cout << "\nThe sum of all elements in column " << j << ": " << s;
}
std::cout << "\n";
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { const int rows = 3; const int cols = 3; int matrix[rows][cols]; int s; for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { std::cout << "Enter matrix[" << i << "][" << j << "]: "; std::cin >> matrix[i][j]; } } for (int j = 0; j < cols; j++) { s = 0; for (int i = 0; i < rows; i++) { s += matrix[i][j]; } std::cout << "\nThe sum of all elements in column " << j << ": " << s; } std::cout << "\n"; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6
Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

The sum of all elements in column 0: 12
The sum of all elements in column 1: 15
The sum of all elements in column 2: 18