Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم ناتج جمع جميع قيم عناصرها.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[,] matrix = new int[3, 3];
int s = 0;
for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
{
Console.Write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: ");
matrix[i, j] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
}
Console.WriteLine("\nmatrix values");
for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
{
s += matrix[i, j];
}
}
Console.WriteLine("The sum of all elements: " + s);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int[,] matrix = new int[3, 3]; int s = 0; for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++) { for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++) { Console.Write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: "); matrix[i, j] = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } } Console.WriteLine("\nmatrix values"); for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++) { for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++) { s += matrix[i, j]; } } Console.WriteLine("The sum of all elements: " + s); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6
Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

The sum of all elements: 45