Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الثاني بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم ناتج جمع جميع قيم عناصرها.


الحل بلغة C

#include <stdio.h>
void main() {
int rows = 3;
int cols = 3;
int matrix[rows][cols];
int s = 0;
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
printf("Enter matrix[%d][%d]: ", i, j);
scanf("%d", &matrix[i][j]);
}
}
printf("\nmatrix values\n");
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
printf("%d ", matrix[i][j]);
}
printf("\n");
}
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
s += matrix[i][j];
}
}
printf("\nThe sum of all elements: %d", s);
}
#include <stdio.h> void main() { int rows = 3; int cols = 3; int matrix[rows][cols]; int s = 0; for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { printf("Enter matrix[%d][%d]: ", i, j); scanf("%d", &matrix[i][j]); } } printf("\nmatrix values\n"); for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { printf("%d ", matrix[i][j]); } printf("\n"); } for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { s += matrix[i][j]; } } printf("\nThe sum of all elements: %d", s); }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6
Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

The sum of all elements: 45