Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الأول بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عددين, العدد الأول يمثل عدد أسطر مصفوفة ثنائية ( ذات بعدين ) إسمها matrix و العدد الثاني يمثل عدد أعمدتها.
ملاحظة: عدد أسطر و أعمدة المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, سيعرض للمستخدم جميع القيم المخزنة فيها بشكل مرتب.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int rows = 0;
int cols = 0;
int[][] matrix;
do
{
System.out.print("Enter rows number: ");
rows = input.nextInt();
}
while (rows <= 0);
do
{
System.out.print("Enter cols number: ");
cols = input.nextInt();
}
while (cols <= 0);
matrix = new int[rows][cols];
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
System.out.print("Enter matrix[" + i + "][" + j +"]: ");
matrix[i][j] = input.nextInt();
}
}
System.out.println("\nmatrix values");
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
System.out.print(matrix[i][j] + " ");
}
System.out.println();
}
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int rows = 0; int cols = 0; int[][] matrix; do { System.out.print("Enter rows number: "); rows = input.nextInt(); } while (rows <= 0); do { System.out.print("Enter cols number: "); cols = input.nextInt(); } while (cols <= 0); matrix = new int[rows][cols]; for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { System.out.print("Enter matrix[" + i + "][" + j +"]: "); matrix[i][j] = input.nextInt(); } } System.out.println("\nmatrix values"); for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { System.out.print(matrix[i][j] + " "); } System.out.println(); } } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter rows number: 2
Enter columns number: 3
Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6

matrix values
1 2 3
4 5 6