Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الأول بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عددين, العدد الأول يمثل عدد أسطر مصفوفة ثنائية ( ذات بعدين ) إسمها matrix و العدد الثاني يمثل عدد أعمدتها.
ملاحظة: عدد أسطر و أعمدة المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, سيعرض للمستخدم جميع القيم المخزنة فيها بشكل مرتب.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int rows = 0;
int cols = 0;
int[,] matrix;
do
{
Console.Write("Enter rows number: ");
rows = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (rows <= 0);
do
{
Console.Write("Enter cols number: ");
cols = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (cols <= 0);
matrix = new int[rows, cols];
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
Console.Write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: ");
matrix[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
Console.WriteLine("\nmatrix values");
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
for (int j = 0; j < cols; j++)
{
Console.Write(matrix[i, j] + " ");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int rows = 0; int cols = 0; int[,] matrix; do { Console.Write("Enter rows number: "); rows = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (rows <= 0); do { Console.Write("Enter cols number: "); cols = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (cols <= 0); matrix = new int[rows, cols]; for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { Console.Write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: "); matrix[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine()); } } Console.WriteLine("\nmatrix values"); for (int i = 0; i < rows; i++) { for (int j = 0; j < cols; j++) { Console.Write(matrix[i, j] + " "); } Console.WriteLine(); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter rows number: 2
Enter columns number: 3
Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6

matrix values
1 2 3
4 5 6