Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الرابع بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد يمثل عدد عناصر مصفوفة إسمها arr و يخزنه في متغير إسمه n.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها ينشئ المصفوفة arr و يحدد أن عدد عناصرها هو العدد الذي أدخله المستخدم.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم متوسط هذه القيم.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
double s = 0;
double avg;
double[] arr;
do {
System.out.print("Enter arr length: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
arr = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("Enter arr[" + i + "]: ");
arr[i] = input.nextDouble();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
s += arr[i];
}
avg = s / n;
System.out.println("\nAverage = " + avg);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; double s = 0; double avg; double[] arr; do { System.out.print("Enter arr length: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); arr = new double[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print("Enter arr[" + i + "]: "); arr[i] = input.nextDouble(); } for (int i = 0; i < n; i++) { s += arr[i]; } avg = s / n; System.out.println("\nAverage = " + avg); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter arr length: 4
Enter arr[0]: 2
Enter arr[1]: 6
Enter arr[2]: 9
Enter arr[3]: 5

Average = 5.5