Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الرابع بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد يمثل عدد عناصر مصفوفة إسمها arr و يخزنه في متغير إسمه n.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها ينشئ المصفوفة arr و يحدد أن عدد عناصرها هو العدد الذي أدخله المستخدم.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم متوسط هذه القيم.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
double s = 0;
double avg;
double[] arr;
do
{
Console.Write("Enter arr length: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
arr = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.Write("Enter arr[" + i + "]: ");
arr[i] = Double.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
s += arr[i];
}
avg = s / n;
Console.WriteLine("\nAverage = " + avg);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; double s = 0; double avg; double[] arr; do { Console.Write("Enter arr length: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); arr = new double[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Enter arr[" + i + "]: "); arr[i] = Double.Parse(Console.ReadLine()); } for (int i = 0; i < n; i++) { s += arr[i]; } avg = s / n; Console.WriteLine("\nAverage = " + avg); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter arr length: 4
Enter arr[0]: 2
Enter arr[1]: 6
Enter arr[2]: 9
Enter arr[3]: 5

Average = 5.5

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة