Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الرابع بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد يمثل عدد عناصر مصفوفة إسمها arr و يخزنه في متغير إسمه n.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها ينشئ المصفوفة arr و يحدد أن عدد عناصرها هو العدد الذي أدخله المستخدم.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد لكل عنصر فيها.
في الأخير, يعرض للمستخدم متوسط هذه القيم.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n;
double s = 0;
double avg;
double *arr;
do
{
std::cout << "Enter arr length: ";
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
arr = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
std::cout << "Enter arr[" << i << "]: ";
std::cin >> arr[i];
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
s += arr[i];
}
avg = s / n;
std::cout << "\nAverage = " << avg << "\n";
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n; double s = 0; double avg; double *arr; do { std::cout << "Enter arr length: "; std::cin >> n; } while (n <= 0); arr = new double[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { std::cout << "Enter arr[" << i << "]: "; std::cin >> arr[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { s += arr[i]; } avg = s / n; std::cout << "\nAverage = " << avg << "\n"; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter arr length: 4
Enter arr[0]: 2
Enter arr[1]: 6
Enter arr[2]: 9
Enter arr[3]: 5

Average = 5.5