Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الثالث بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يقوم بتعريف ثلاث مصفوفات A و B و C.
ثم يطلب من المستخدم إدخال عدد يمثل عدد يمثل عدد عناصر المصفوفتين A و B.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفتين يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال قيم لجميع عناصر المصفوفتين A و B.
بعدها يقوم بوضع قيم A و B بنفس الترتيب في المصفوفة C.
في الأخير, يعرض للمستخدم القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة C.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
int[] A, B, C;
do
{
Console.Write("Enter the length of A and B: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
A = new int[n];
B = new int[n];
C = new int[n * 2];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.Write("Enter A[" + i + "]: ");
A[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.Write("Enter B[" + i + "]: ");
B[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
C[i] = A[i];
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
C[n + i] = B[i];
}
Console.Write("\nC contains: ");
for (int i = 0; i < n * 2; i++)
{
Console.Write(C[i] + " ");
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; int[] A, B, C; do { Console.Write("Enter the length of A and B: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); A = new int[n]; B = new int[n]; C = new int[n * 2]; for (int i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Enter A[" + i + "]: "); A[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } for (int i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Enter B[" + i + "]: "); B[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } for (int i = 0; i < n; i++) { C[i] = A[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { C[n + i] = B[i]; } Console.Write("\nC contains: "); for (int i = 0; i < n * 2; i++) { Console.Write(C[i] + " "); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter the length of A and B: 3
Enter A[0]: 1
Enter A[1]: 2
Enter A[2]: 3
Enter B[0]: 4
Enter B[1]: 5
Enter B[2]: 6

C contains: 1 2 3 4 5 6