Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الثاني بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يقوم بتعريف ثلاث مصفوفات A و B و C.
ثم يطلب من المستخدم إدخال عدد يمثل عدد عناصر المصفوفات الثلاثة.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفات يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال قيم لجميع عناصر المصفوفتين A و B و يجمعهم في المصفوفة C.
في الأخير, يعرض للمستخدم القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة C على سطر واحد مع وضع مسافة فارغة بين كل قيمتين.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
int A[], B[], C[];
do {
System.out.print("Enter the length of the 3 arrays: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
A = new int[n];
B = new int[n];
C = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("Enter A[" + i + "]: ");
A[i] = input.nextInt();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("Enter B[" + i + "]: ");
B[i] = input.nextInt();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
C[i] = A[i] + B[i];
}
System.out.print("\nC contains: ");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print(C[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; int A[], B[], C[]; do { System.out.print("Enter the length of the 3 arrays: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); A = new int[n]; B = new int[n]; C = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print("Enter A[" + i + "]: "); A[i] = input.nextInt(); } for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print("Enter B[" + i + "]: "); B[i] = input.nextInt(); } for (int i = 0; i < n; i++) { C[i] = A[i] + B[i]; } System.out.print("\nC contains: "); for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print(C[i] + " "); } System.out.println(); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter the length of the 3 arrays: 3
Enter A[0]: 1
Enter A[1]: 2
Enter A[2]: 3
Enter B[0]: 4
Enter B[1]: 5
Enter B[2]: 6

C contains: 5 7 9