Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يقوم بتعريف ثلاث مصفوفات A و B و C.
ثم يطلب من المستخدم إدخال عدد يمثل عدد عناصر المصفوفات الثلاثة.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفات يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال قيم لجميع عناصر المصفوفتين A و B و يجمعهم في المصفوفة C.
في الأخير, يعرض للمستخدم القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة C على سطر واحد مع وضع مسافة فارغة بين كل قيمتين.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n;
int *A, *B, *C;
do {
std::cout << "Enter the length of the 3 arrays: " ;
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
A = new int[n];
B = new int[n];
C = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
std::cout << "Enter A[" << i << "]: ";
std::cin >> A[i];
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
std::cout << "Enter B[" << i << "]: ";
std::cin >> B[i];
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
C[i] = A[i] + B[i];
}
std::cout << "\nC contains: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
{
std::cout << C[i] << " ";
}
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n; int *A, *B, *C; do { std::cout << "Enter the length of the 3 arrays: " ; std::cin >> n; } while (n <= 0); A = new int[n]; B = new int[n]; C = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { std::cout << "Enter A[" << i << "]: "; std::cin >> A[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { std::cout << "Enter B[" << i << "]: "; std::cin >> B[i]; } for (int i = 0; i < n; i++) { C[i] = A[i] + B[i]; } std::cout << "\nC contains: "; for (int i = 0; i < n; i++) { std::cout << C[i] << " "; } char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter the length of the 3 arrays: 3
Enter A[0]: 1
Enter A[1]: 2
Enter A[2]: 3
Enter B[0]: 4
Enter B[1]: 5
Enter B[2]: 6

C contains: 5 7 9