Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الثاني بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج يقوم بتعريف ثلاث مصفوفات A و B و C.
ثم يطلب من المستخدم إدخال عدد يمثل عدد عناصر المصفوفات الثلاثة.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفات يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال قيم لجميع عناصر المصفوفتين A و B و يجمعهم في المصفوفة C.
في الأخير, يعرض للمستخدم القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة C على سطر واحد مع وضع مسافة فارغة بين كل قيمتين.


الحل بلغة C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main() {
int n;
int *A, *B, *C;
do {
printf("Enter the length of the 3 arrays: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n <= 0);
A = malloc(n * sizeof(int));
B = malloc(n * sizeof(int));
C = malloc(n * sizeof(int));
for (int i = 0; i < n; i++)
{
printf("Enter A[%d]: ", i);
scanf("%d", &A[i]);
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
printf("Enter B[%d]: ", i);
scanf("%d", &B[i]);
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
C[i] = A[i] + B[i];
}
printf("\nC contains: ");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
printf("%d ", C[i]);
}
}
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> void main() { int n; int *A, *B, *C; do { printf("Enter the length of the 3 arrays: "); scanf("%d", &n); } while (n <= 0); A = malloc(n * sizeof(int)); B = malloc(n * sizeof(int)); C = malloc(n * sizeof(int)); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("Enter A[%d]: ", i); scanf("%d", &A[i]); } for (int i = 0; i < n; i++) { printf("Enter B[%d]: ", i); scanf("%d", &B[i]); } for (int i = 0; i < n; i++) { C[i] = A[i] + B[i]; } printf("\nC contains: "); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", C[i]); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter the length of the 3 arrays: 3
Enter A[0]: 1
Enter A[1]: 2
Enter A[2]: 3
Enter B[0]: 4
Enter B[1]: 5
Enter B[2]: 6

C contains: 5 7 9