Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد يمثل عدد عناصر مصفوفة إسمها arr و يخزنه في متغير إسمه n.
ملاحظة: عدد عناصر المصفوفة يجب أن يكون أكبر من صفر.
بعدها ينشئ المصفوفة arr و يحدد أن عدد عناصرها هو العدد الذي أدخله المستخدم.
بعدها يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح لكل عنصر فيها.
في الأخير, سيعرض للمستخدم ناتج جمع جميع قيم عناصر المصفوفة.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
int s = 0;
int[] arr;
do {
System.out.print("Enter arr length: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
arr = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("Enter arr[" + i + "]: ");
arr[i] = input.nextInt();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
s += arr[i];
}
System.out.println("\nSum of all elements: " + s);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; int s = 0; int[] arr; do { System.out.print("Enter arr length: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); arr = new int[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print("Enter arr[" + i + "]: "); arr[i] = input.nextInt(); } for (int i = 0; i < n; i++) { s += arr[i]; } System.out.println("\nSum of all elements: " + s); } }

سنحصل على النتيجة التالية في حال تم إدخال نفس القيم التي تم تعليمها باللون الأصفر عند التشغيل.

Enter arr length: 4
Enter arr[0]: 2
Enter arr[1]: 7
Enter arr[2]: 5
Enter arr[3]: 3

Sum of all elements: 17