Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

C++الدالة fma()

تعريفها

ترجع قيمة x * y + z مع الحفاظ على أي رقم موجود بعد الفاصلة.

ملاحظة: هذه الدالة موجودة في الملف <cmath> لهذا يجب تضمينه حتى نستطيع إستدعاءها.بناؤها

هناك أربع أشكال من هذه الدالة. أي يمكن إستدعاءها بأربع طرق مختلفة.

C++ 11
// الشكل الأول
double fma (double x, double y, double z)
// الشكل الثاني
float fma (float x, float y, float z)
// الشكل الثالث
long double fma (long double x, long double y, long double z);
// الشكل الرابع
double fma (T1 x, T2 y, T3 z);
// الشكل الأول double fma (double x, double y, double z) // الشكل الثاني float fma (float x, float y, float z) // الشكل الثالث long double fma (long double x, long double y, long double z); // الشكل الرابع double fma (T1 x, T2 y, T3 z);


باراميترات

يمكن تمرير ثلاث أعداد من أي نوع لها عند إستدعائها مكان الباراميترات x و y و z سيقوم مترجم لغة C++ بإستدعاء الدالة المناسبة لنوع القيم التي قمت بتمريرها.قيمة الإرجاع

ترجع قيمة x * y + z مع الحفاظ على أي رقم موجود بعد الفاصلة و ترجعها على حسب نوع القيم التي تم تمريرها.مثال

Main.cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int a = 5;
float b = 2;
double c = 3;
cout << a << " * " << b << " + " << c << " = " << fma(a, b, c);
return 0;
}
#include <iostream> #include <cmath> using namespace std; int main() { int a = 5; float b = 2; double c = 3; cout << a << " * " << b << " + " << c << " = " << fma(a, b, c); return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

5 * 2 + 3 = 13
5 * 2 + 3 = 13