Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Javaالدالة delimiter() الموجودة في الكلاس Scanner في جافا

تعريفها

ترجع الـ Pattern الذي يستخدمه كائن الـ Scanner في تحديد شكل المسافات الفارغة.
Delimiter تعني الـ Pattern المستخدمة في تحديد شكل المسافات الفارغة White Spaces.بناؤها

public Pattern delimiter()
public Pattern delimiter()


باراميترات

لا تقبل أي باراميتر.قيمة الإرجاع

ترجع الـ Pattern الذي يستخدمه كائن الـ Scanner في تحديد شكل المسافات الفارغة.مثال

Main.java
import java.util.Scanner; // Scanner هنا قمنا باستدعاء الكلاس
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// input إسمه Scanner هنا قمنا بإنشاء كائن من الكلاس
Scanner input = new Scanner(System.in);
// input الذي يستخدمه الكائن delimiter هنا قمنا بعرض الـ
System.out.println("Used Delimiter: " +input.delimiter());
}
}
import java.util.Scanner; // Scanner هنا قمنا باستدعاء الكلاس public class Main { public static void main(String[] args) { // input إسمه Scanner هنا قمنا بإنشاء كائن من الكلاس Scanner input = new Scanner(System.in); // input الذي يستخدمه الكائن delimiter هنا قمنا بعرض الـ System.out.println("Used Delimiter: " +input.delimiter()); } }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Used Delimiter: \p{javaWhitespace}+
Used Delimiter: \p{javaWhitespace}+