Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Javaالكلاس ByteArrayOutputStream في جافا

الكلاس ByteArrayOutputStream ينشئ buffer في الذاكرة لتخزين بيانات الـ Stream فيها قبل إرسالها للـ OutputStream.


الكلاس ByteArrayOutputStream يحتوي على الـ constructors المذكورين في الجدول التالي.

الكونستركتور مع تعريفه
1 public ByteArrayOutputStream() ينشئ كائن ByteArrayOutputStream يملك buffer تتألف من 32 bytes.
2 public ByteArrayOutputStream(int bufSize) ينشئ كائن ByteArrayOutputStream يملك buffer تتألف من الحجم الذي تدخله له.


بعد أن يصبح كائن الـ ByteArrayOutputStream جاهزاً, يمكنك إستخدام الكثير من الدوال الجاهزة لقراءة الملف أو لفعل أي شيء آخر.

الدالة مع تعريفها
1 public int reset() تستخدم لتصفير الـ buffer (أي لمسح جميع البيانات الموجودة فيها), أي سيتم مسح جميع البيانات الموجودة في كائن ByteArrayOutputStream.
2 public byte toByteArray() تنشئ مصفوفة جديدة نوعها byte حجمها يساوي حجم ByteArrayOutputStream و المحتوى الموجود في الـ Buffer يتم نسخه فيها.
ترجع محتوى الـ ByteArrayOutputStream كمصفوفة نوعها byte.
3 public String toString() تحول محتوى الـ buffer لقيمة String. يتم تحويل القيمة هنا حسب الترميز المستخدم.
4 public void write(int b) تكتب الـ byte التي تعطى لها كـ argumentفي الـ ByteArrayOutputStream.
5 public void write(byte[] b, int off, int len) في كل مرة تستدعى فيها تكتب مجموعة bytes من المصفوفة b في الـ OutputStream.
المتغير off يقصد به من أي عنصر في المصفوفة b سيكتب في الـ OutputStream.
المتغير len يقصد به كم عنصر من عناصر المصفوفة b سيكتب في الـ OutputStream.
6 public void write(OutputStream out) throws IOException تكتب محتوى كائن الـ OutputStream الذي قام باستدعائها في كائن الـ OutputStream الذي يعطى لها كـ argument.