Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Javaالدالة isDigit() في جافا

تعريفها

تستخدم لمعرفة ما إذا كانت القيمة االتي نمررها لها مكان الباراميتر ch عبارة عن رقم أم لا.
ترجع true إذا كانت كذلك. و ترجع false إذا لم تكن كذلك.بناؤها

public static boolean isDigit(char ch)
public static boolean isDigit(char ch)


باراميترات

  • مكان الباراميتر ch نمرر قيمة نوعها char تمثل الحرف الذي نريد فحصه.


قيمة الإرجاع

ترجع true إذا كانت القيمة التي نمررها لها مكان الباراميتر ch عبارة عن رقم.
و ترجع false إذا لم تكن كذلك.مثال

Main.java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println( Character.isDigit('a') ); // ليس رقم a لأن false سترجع isDigit() هنا الدالة
System.out.println( Character.isDigit('#') ); // لأن # ليس رقم false سترجع isDigit() هنا الدالة
System.out.println( Character.isDigit('1') ); // لأن 1 عبارة عن رقم true سترجع isDigit() هنا الدالة
}
}
public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println( Character.isDigit('a') ); // ليس رقم a لأن false سترجع isDigit() هنا الدالة System.out.println( Character.isDigit('#') ); // لأن # ليس رقم false سترجع isDigit() هنا الدالة System.out.println( Character.isDigit('1') ); // لأن 1 عبارة عن رقم true سترجع isDigit() هنا الدالة } }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

false
false
true
false false true